| เขตพื้นที่การศึกษา | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 | สอบคัดเลือก
 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสอบคัดเลือก ตามรายชื่อสถานศึกษาที่สังกัด
โรงเรียน :: ประจำปีการศึกษา 2558
นักเรียนที่สอบผ่าน จำนวน 0 คน
 
กรุณาตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ณ สถานศึกษา อีกครั้ง
ระบบจะประกาศผลวันที่2 เม.ย. 58
ที่ รหัสสมัครสอบ ชื่อ - นามสกุล มาจากโรงเรียน
 
http://www.intellisys.co.th/