| เขตพื้นที่การศึกษา | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
 
ประกาศผลสอบคัดเลือก ตามรายชื่อสถานศึกษาที่สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ประจำปีการศึกษา 2557
 
     สหวิทยาเขตกรุงเทพตะวันออก
   โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก - คน
   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 425 คน
   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 359 คน
   โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 225 คน
     สหวิทยาเขตนวลจันทร์
   โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ 519 คน
   โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 263 คน
   โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 363 คน
   โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม 262 คน
     สหวิทยาเขตเบญจบูรพา
   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 320 คน
   โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 364 คน
   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 314 คน
   โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 440 คน
   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ 191 คน
     สหวิทยาเขตรัชโยธิน
   โรงเรียนหอวัง 468 คน
   โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ - คน
   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 450 คน
   โรงเรียนราชวินิตบางเขน 188 คน
   โรงเรียนสารวิทยา 311 คน
     สหวิทยาเขตวังทองหลาง
   โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 631 คน
   โรงเรียนเทพลีลา 344 คน
   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 269 คน
   โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 394 คน
     สหวิทยาเขตวิภาวดี
   โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 570 คน
   โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 198 คน
   โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 478 คน
   โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 287 คน
   โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 279 คน
     สหวิทยาเขตศรีนครินทร์
   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 532 คน
   โรงเรียนราชดำริ 342 คน
   โรงเรียนศรีพฤฒา 17 คน
   โรงเรียนพรตพิทยพยัต 529 คน
   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ - คน
     สหวิทยาเขตเสรีไทย
   โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 409 คน
   โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 475 คน
   โรงเรียนบางกะปิ 511 คน
   โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 224 คน
   โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 344 คน
     สหวิทยาเขตจตุรวิทย์
   โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 280 คน
   โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม - คน
   โรงเรียนพุทธจักรวิทยา 90 คน
   โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 245 คน
     สหวิทยาเขตราชนครินทร์
   โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 434 คน
   โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 246 คน
   โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 287 คน
   โรงเรียนนนทรีวิทยา 427 คน
   โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม 109 คน
     สหวิทยาเขตเบญจสิริ
   โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 324 คน
   โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 485 คน
   โรงเรียนสิริรัตนาธร 500 คน
   โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 362 คน
   โรงเรียนปทุมคงคา 265 คน
   โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 251 คน
 
http://www.intellisys.co.th/