| กรอกประวัติ เพื่อเตรียมมอบตัว [ส่วนที่ 1/8]
กรอกประวัติ เพื่อมอบตัว ของ
ข้อมูลนักเรียน
 
ชื่อ :  นามสกุล :  ชื่อเล่น : 
เลขบัตรประชาชน :  ----  วันเกิด :   คลิกเลือกวันที่
สถานที่เกิด จังหวัด :  เขต/อำเภอ :
แขวง/ตำบล :     
เชื้อชาติ :  สัญชาติ :  ศาสนา : 
หมู่เลือด :  น้ำหนัก :  กก. ส่วนสูง :  ซม.
มีพี่ :  คน มีน้อง :  คน เป็นบุตรคนที่ :  มีพี่น้องเรียนที่สถานศึกษานี้ :  คน
ความสามารถพิเศษ :  โรคประจำตัว : 
ความพิการ :  Email : 

 
 
http://www.intellisys.co.th/