สมุดบัญชีธนาคารใช้ทำอะไรได้บ้าง สมุดบัญชีธนาคารหายต้องทำอย่างไร รวมข้อมูลดีๆสมุดบัญชีธนาคาร

สมุดบัญชีธนาคารสำคัญไหม? อยากดูสมุดบัญชีธนาคารออนไลน์ทำอย่างไร? 

ในยุคที่การทำธุรกรรมทางการเงินเป็นเรื่องง่ายขึ้น จึงเกิดคำถามว่าสมุดบัญชีธนาคารยังสำคัญไหม? จริง ๆ แล้วสมุดบัญชีธนาคารก็ยังมีความสำคัญในแง่ที่ว่า หากเราต้องไปสมัครงาน หรือขอสินเชื่อ และสถาบันทางการเงินนั้น ๆ ต้องการหน้าสมุดบัญชีธนาคารของเรา อีกทั้งยังช่วยให้เราได้ตรวจสอบรายการเดินบัญชีของเราว่ามีความผิดปกติอะไรบ้าง จะได้แก้ไขทัน แต่เนื่องจากตอนนี้หลายธนาคารได้มีการเปิดบัญชีธนาคารออนไลน์แบบไม่มีสมุดบัญชีธนาคาร หรือสมุดเงินฝาก ละเราสามารถดูรายการเดินบัญชีผ่านทางออนไลน์ได้เลย ซึ่งวิธีดูสมุดบัญชีธนาคารออนไลน์ก็ง่ายมาก ไปที่แอปพลิเคชั่นที่เราเปิดบัญชีธนาคารไว้ เลือกเมนู “สมุดบัญชี” เท่านี้ก็เรียบร้อย (ในกรณีที่เราเปิดบัญชี และมีสมุดคู่ฝากเท่านั้น หากทำการเปิดบัญชีแบบออนไลน์ ก็จะไม่มีสมุดคู่ฝาก แต่สามารถเรียกดูรายการเดินบัญชีจาก Statement ได้) 

 

สมุดบัญชีธนาคารหายทำอย่างไรดี? ทำสมุดบัญชีธนาคารใหม่เสียเงินไหม? 

เมื่อทำสมุดบัญชีธนาคารหายต้องทำอะไรบ้าง? ถ้าทำสมุดบัญชีธนาคารใหม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมไหม? ก่อนอื่นขอให้ดูข้อมูลของแต่ละธนาคาร ว่าหากทำสมุดบัญชีธนาคารหายแต่ละธนาคารมีขั้นตอนอย่างไร เช่นบางธนาคารต้องทำเรื่องแจ้งความ แต่บางธนาคารไม่ต้องทำเรื่องแจ้งความ หากทราบรายละเอียดข้อมูลดังกล่าวแล้ว ก็ให้เราทำตามขั้นตอนดังนี้ 

  • เตรียมบัตรตัวประชาชน 
  • หากไปธนาคารที่ต้องมีใบแจ้งความ ให้เอาใบแจ้งควาไปด้วย 
  • ไปติดต่อกับธนาคารเพื่อทำสมุดบัญชีธนาคารใหม่ 
  • เสียค่าธรรมเนียมการทำสมุดบัญชีธนาคารครั้งละ 50 – 100 บาท / บัญชี 

 

ประโยชน์ของการปรับสมุดบัญชีธนาคาร

หลังจากที่เรามีบัญชีธนาคารออนไลน์ มีสมุดบัญชีออนไลน์ และสามารถทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านแอปพลิเคชั่นได้ สิ่งที่เราลืมให้ความสำคัญก็คือสมุดบัญชีธนาคาร บางครั้งเราแทบจะไม่ได้ปรับสมุดบัญชีธนาคารเลย บางคนเป็นปีแล้วด้วยซ้ำ แต่การปรับสมุดบัญชีธนาคารยังมีประโยชน์ และมีความจำเป็น ซึ่งข้อดีก็คือ เราสามารถรู้ความเคลื่อนไหวในบัญชีธนาคารของเรา บางครั้งใช้แต่บริการออนไลน์จนไม่ว่าเงินหายไปไหนก็มี การปรับสมุดบัญชีธนาคารจึงเป็นการตรวจสอบการเคลื่อนไหวเงินในบัญชีของเราเรื่อย ๆ เมื่อมีปัญหาจะได้แก้ไขทันเวลา อีกทั้งการปรับสมุดบัญชีธนาคารยังช่วยให้เรารักษาความสำคัญเพื่อป้องกันไม่ให้เราทำสมุดบัญชีธนาคารหายอีกด้วย เพราะหากทำสมุดบัญชีธนาคารหาย กว่าจะได้ใหม่ก็ต้องดำเนินการหลายขั้นตอน และเสียค่าธรรมเนียมในการใหม่ และประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของสมุดบัญชีธนาคาร ก็คือเมื่อเราต้องไปสมัครงาน หรือทำการขอสินเชื่อ และทางสถาบันการเงินต้องการหน้าสมุดบัญชี เราจะได้มีพร้อม ไม่ต้องไปหาให้วุ่นวาย