สมัครลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมออนไลน์มาตรา 33 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เงินเงินชดเชย 2567

ลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมออนไลน์มาตรา 33 เปิดรูปแบบขึ้นวิธีลงทะเบียนออนไลน์ยังไง เช็คเลย 

มา เช็กเงื่อนไขลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมออนไลน์มาตรา 33 และทำความเข้าใจในส่วนของลงทะเบียนว่างงานมาตรา 33 เรื่องการรับเงินชดเชย ต้องยื่นประกันสังคมว่างงานหรือกรมการจัดหางานต่างกันอย่างไร มาดูกันเลย 

 

ลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมออนไลน์มาตรา 33 รูปแบบขึ้นวิธีลงทะเบียนออนไลน์ยังไง เช็คเลย

วิธีลงทะเบียนออนไลน์สำหรับคนที่ต้องการลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมออนไลน์มาตรา 33 คือ รูแปบบของกรมการจัดหางานที่ต้องการให้ผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา 33 ว่างงานสามารถยื่นเรื่องเพื่อให้ช่วยจัดหางานให้นั้นเอง โดยจะต้องเข้ายื่นรายละเอียดทางออนไลน์

  • ลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมออนไลน์ กับทางกรมการจัดหางาน https://e-service.doe.go.th/
  • ยื่นประกันสังคมว่างงาน โดยเมื่อเข้าสู่เว็บไซด์ ให้เลือกมุมขวาบน เลือกเป็นบัญชีผู้ใช้รายเดียว เลือกเป็นรูปแบบของประชาชนทั่วไป (ไม่ใช่นิติบุคคล)
  • รูปแบบระบบไทยมีงานทำ เป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมมาตรา 33 และบุคลทั่วไป จึงไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นประกันสังคมมาตรา 33 ว่างงานเท่านั้น
  • ทำการกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์

 

ลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมออนไลน์มาตรา 33 แล้ว ทำอะไรต่อระหว่างนี้ได้บ้าง 

หลังจากที่มีการลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมออนไลน์มาตรา 33 แล้ว ในระหว่างนี้ รวบรวมสติ อย่าพึ่งเครียดจนไม่มีอันทำอะไร หรือจับต้นชนปลายไม่ถูกมั่วไปหมด จะต้องทำความเข้าใจว่ายื่นประกันสังคมว่างงานเป็นคนละส่วนกับการรายงานตัวว่างงานประกันสังคมในส่วนของการรับเงินประกันสังคมว่างงาน เพราะเงินที่จากการประกันสังคมมาตรา 33 เป็นสวัสดิการที่เราส่งเงินไปให้ประกันสังคมทุกเดือน แต่การไปยื่นลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมมาตรา 33 เป็นส่วนที่ต้องยื่นกับกรมแรงงานว่าเรากำลังว่างงานและต้องการหางานทำ จึงไม่ใช่การยื่นประกันสังคมว่างงาน แต่เป็นยืนกับกรมแรงงาน จึงต้องเรียงลำดับและทำความเข้าใจรายละเอียดการลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมออนไลน์ให้ดีด้วยเช่นกัน 

 

ลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมออนไลน์มาตรา 33 สิ่งที่ต้องรู้ก่อนเสียสิทธิ์ 

การลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมออนไลน์มาตรา 33 ถือได้ว่าเป็นรูปแบบหนึ่งที่พนักงานประจำที่ออกจากงานด้วยเหตุผลทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นการถูกเลิกจ้าง ลาออก ไม่ควรเสียสิทธิ์รายงานตัวว่างงานประกันสังคมเด็ดขาด เนื่องจาก เราจะได้รับในส่วนของเงินประกันสังคมว่างงานที่รัฐมอบให้ เนื่องจากเราได้เสียไปเดือนละ 750 จากการถูกหักเงินเดือนไป จะต้องได้เงินชดเชยกลับมา ซึ่งได้เท่าไหร่จะมีการพิจารณาว่าเงินประกันสังคมว่างงานที่ให้นั้นเป็นรูปแบบการออกจากงานลักษณะใด แต่หากเลยระยะเวลาที่กำหนดในการออกจากงานและ ผู้ประกันสังคมมาตรา 33 ว่างงาน ไม่มีการยื่นประกันสังคมว่างงานก็จะไม่สามารถได้รับเงินชดเชยแต่อย่างใด ซึ่งก็จะชดเชยให้หลายเดือน ในช่วงว่างงานประกันสังคมจ่ายกี่เดือนนี้นั้นถือได้ว่าเป็นแนวทางที่ต่อยอดหรือพอเลี้ยงตัวได้บางส่วนจากการที่ออกจากงานมานั้นเอง อย่าลืมว่าลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมออนไลน์มาตรา 33 เป็นสิทธิของเราเองที่มีการจ่ายสมทบเงิน จึงไม่ควรเสียสิทธิ์ดังกล่าวนี้ไป