อยากเงินฝากดอกเบี้ยสูงต้องเปิดบัญชีเงินฝากแบบไหนดี เปรียบเทียบ เงินฝากดอกเบี้ยสูง 2567

จัดอันดับ เงินฝากดอกเบี้ยสูง รูปแบบเงินฝากออมทรัพย์ เปิดบัญชีธนาคารไหนดอกเบี้ยสูง เช็คเลย 2567

สำหรับคนที่ต้องการเงินฝากดอกเบี้ยสูงจะเลือกเปิดบัญชีธนาคารไหนดอกเบี้ยสูงดี อัพเดตมีนาคม 2567 เปิดบัญชีเงินฝากแบบออมทรัพย์ ถอนออกสบาย ใช้จ่ายคล่องตัว เลือกที่ไหนดี เช็คเลย 

 

เงินฝากดอกเบี้ยสูง เปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารเกียรตินาคิน

เป็นรูปแบบของเงินฝากดอกเบี้ยสูงโดยจะให้เงินฝากออมทรัพย์ ตั้งแต่ไม่เกิน 1 หมื่นบาท ดังนี้

 • บัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูงกรณีไม่เกิน 1 หมื่นบาท ได้ดอกเบี้ย 0.5%
 • ไม่เกิน 1 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 1.5% ต่อปี
 • ไม่เกิน 2 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 1.6% ต่อปี
 • เกิน 2 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 0.5% ต่อปี

แนะนำสำหรับคนที่ต้องการฝากเงิน 1-2 ล้านบาท จะได้รับเงินฝากออมทรัพย์ 1.6%

 

เงินฝากดอกเบี้ยสูงบัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูงกรุงไทย 

 • ออมเงินดอกเบี้ยสูงแบบไม่เกิน 1.5 ล้านบาทแบบบัญชีดิจิตอล ให้ อัตราดอกเบี้ยได้สูงปีละ 1.5%
 • เกิน 1 ล้านบาทจะได้รับดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี 

 

เงินฝากดอกเบี้ยสูงบัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูงกรุงศรี

เป็นธนาคารที่จัดลำดับการให้ดอกเบี้ยของเงินฝากออมทรัพย์เป็นเงินฝากดอกเบี้ยสูง 2567 ไว้หลายระดับมาก เหมาะกับเงินฝากดอกเบี้ยสูงและมีเงินจำนวนมากด้วยเช่นกัน เหมาะกับคนที่มีเงินฝากสูงต้องการออมเงินดอกเบี้ยสูง

 • ไม่เกิน 1 แสนบาทแรกให้อัตราดอกเบี้ย ผู้ออมเงินดอกเบี้ยสูง 1.5%
 • ไม่เกิน 5 ล้าน ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์อยู่ที่ 1%
 • ไม่เกิน 25 ล้าน ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์อยู่ที่ 0.7%
 • ไม่เกิน 50 ล้าน ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์อยู่ที่ 0.5%
 • ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป เงินฝากดอกเบี้ยสูง 2567อยู่ที่ 0.25%

แนะนำสำหรับคนที่ต้องการฝากเงินมากกว่า 5 ล้านได้รับดอกเบี้ยสูง 1%

 

เงินฝากดอกเบี้ยสูง บัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูง กสิกรไทย 

ของธนาคารกสิกรไทยก็จะให้ออมเงินดอกเบี้ยสูงแบบเงินฝากออมทรัพย์ โดยจะเป็นบัญชีดิจิตอล 

 • กำหนดเงินฝากไม่เกิน 1 แสนบาท ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากดอกเบี้ยสูง 2567 ที่ 1.5% ต่อปี และหากเกินจะอยู่ที่ปีละ 0.25% ต่อปี 

เงินฝากดอกเบี้ยสูงฝากเงินไทยพาณิชย์ดอกเบี้ยสูง

รูปแบบของฝากเงินไทยพาณิชย์ดอกเบี้ยสูงที่เรากล่าวถึงก็เป็นรูปแบบ ฝากเงินดอกเบี้ยสูงแบบออนไลน์ “ออมทรัพย์ อีซี่” เช่นเคย 

 • โดยจะให้ฝากเงินดอกเบี้ยสูง ถึง 1.5% ต่อปี จำกัดเงินฝากดอกเบี้ยสูงไม่เกิน 1 ล้านบาท 
 • หากเกิน 1 ล้านบาท จะได้ 0.25% ต่อปี สำหรับฝากออมทรัพย์ 

 

เงินฝากดอกเบี้ยสูง uob ออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง

ไม่จัดว่าเป็นเงินฝากดอกเบี้ยสูงเท่าไรเมื่อเทียบกับเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารอื่น ๆ เพราะ uob ออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงจำกัด

 • วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท ให้ดอกเบี้ยที่ 1.3% โดยจะเป็นการเปิดบัญชีเงินฝากแบบดิจิตอล