Offer Category: สหกรณ์ออมทรัพย์

  เลือกจำนวนและระยะเวลาเงินกู้

  บาท
  เดือน
  วิธีการรับ
  สมัครเลย

  สมัครกู้ยืมเงินด่วนแบบ บัตรเครดิต สินเชื่อเงินสดหรือเงินกู้นอกระบบ กับหลายบริษัทแล้วจะได้รับผลดีกว่า

  เปิดความหมายของสหกรณ์ออมทรัพย์คืออะไรและมีที่มาอย่างไร

  เมื่อกล่าวถึงสหกรณ์ ต้องบอกเลยว่าสหกรณ์นั้นมีมากมายหลายประเภทตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งวันนี้เราจะนำทุกท่านมาทำความรู้จักกับความของคำว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ ว่าความหมายของสหกรณ์ออมทรัพย์นั้นคืออะไร และมีที่มาอย่างไรมาดูกันเลย

  สหกรณ์ออมทรัพย์ คือ การรวมกลุ่มกันระหว่างสมาชิกในหน่วยงานเดียวกัน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการออมเงิน แต่หากสมาชิกท่านใดในกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์มีความเดือดร้อนด้านการเงินก็สามารถหยิบยืมเงินผ่านรูปแบบการกู้เงินของสหกรณ์ได้ โดยอัตราดอกเบี้ยจะถูกกว่าการกู้เงินผ่านทางธนาคารหรือขอสินเชื่อผ่านบริษัทให้บริการด้านการเงินประเภทอื่น ๆ โดยการสมัครเป็นสมาชิกนั้นจำเป็นที่ต้องมีคุณสมบัติหรือเงื่อนไขตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ในแต่ละที่กำหนด เช่น การสมัครสมาชิกจำเป็นที่จะต้องเป็นบุตรหรือมีความเกี่ยวข้องกับสมาชิกของสหกรณ์โดยตรงจึงจะสามารถสมัครได้ 

  นอกจากนี้แล้วผู้ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จำเป็นที่ต้องซื้อหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อให้สามารเข้าถึงสิทธิ์ต่าง ๆ ที่สหกรณ์ออมทรัพย์รองรับอีกทั้งยังสามารถได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์อีกด้วย ซึ่งจะดีคนละแบบกันกับสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์นั่นเอง

  ดังนั้นจึงอาจตีความหมายได้ว่ารูปแบบการให้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์วัตถุประสงค์หลักก็เพื่อช่วยเหลือผู้อยู่ในกลุ่มสมาชิกโดยได้รับทั้งเงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์และสามารถเข้าถึงการกู้เงินสหกรณ์ได้นั่นเอง

  ทำความรู้จักเพิ่มกับหุ้นของสหกรณ์ออมทรัพย์

  เมื่อกล่าวถึงหุ้นของสหกรณ์ หุ้นสหกรณ์ คือ ตราสารประเภทหนึ่งที่สหกรณ์ได้ทำการออกให้กับผู้ถือ เพื่อที่สหกรณ์จะสามารถนำเงินที่ได้รับเหล่านี้ไปใช้ในกิจกรรมบางอย่างเพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น โดยผลตอบแทนที่จะได้รับนี้จะได้รับในรูปแบบของเงินปันผลนั่นเอง ซึ่งหากเรามาตีความหมายของคำว่า หุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ ก็คือหุ้นประเภทหนึ่งที่ได้รับรับมาจากสหกรณ์ออมทรัพย์โดยตรงนั่นเอง ซึ่งเงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์ที่จะได้รับในรายปี จะได้รับด้วยกันทั้งหมด 2 ครั้ง คือช่วงต้นปีและช่วงกลางปี อาจกล่าวได้ว่ายิ่งมีจำนวนหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นจำนวนมาก เงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์ก็จะได้มากขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน

  ประเภทของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ให้บริการในไทย

  หลายท่านอาจสงสัยว่าแล้วในประเทศไทยสำหรับรูปแบบของการออมทรัพย์ผ่านสหกรณ์มีกี่ประเภท เราจะมาทำความรู้จักไปพรอ้มกันดังนี้ 

  ในปัจจุบันปี 2567 หรือ 2024 เราสามารถจำแนกสหกรณ์ออมทรัพย์ออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่

  1. สหกรณ์เครดิตยูเนียน คือ รูปแบบหนึ่งของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ยังคงมุ่นเน้นในเรื่องของความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางด้านการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการฝากเงินที่จะได้รับผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเมื่อครบระยะเวลาที่กำหนด การซื้อหุ้นสหกรณ์เพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกและรับเงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์ ตลอดจนการแก้ปัญหาทางด้านการเงินระหว่างกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ผ่านการให้บริการกู้เงินฉุกเฉินในอัตราดอกเบี้ยที่ถูก ซึ่งการบริหารและจัดการเหมือนกับสหกรณ์ออมทรัพย์แบบมีรายได้ประจำในทุก ๆ ด้าน แต่วัตถุประสงค์ของสหกรณ์เครดิตยูเนียนจะให้ความสำคัญเฉพาะกลุ่มผู้ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก หรืออาจพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือไม่กำหนดเงื่อนไขว่าจะต้องมีรายได้ประจำนั่นเอง และนอกจากนี้ยังสามารถเป็นการรวมกลุ่มกันในแต่ละพื้นที่กับผู้ที่มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกันในระยาว หรืออาจก่อตั้งขึ้นตามกลุ่มคนที่ทำงานลักษณะเดียวกัน อาชีพประเภทเดียวกัน หรืออาจจัดตั้งขึ้นตามกลุ่มความร่วมมือตามเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็ได้
  2. สหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีรายได้ประจำ เป็นการจัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มที่ประกอบอาชีพเดียวกัน โดยมุ่งเน้นเฉพาะสมาชิกที่มีรายได้ประจำและเป็นกลุ่มอาชีพเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ครู, สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย และสหกรณ์ตํารวจแห่งชาติ เป็นต้น  ซึ่งรูปแบบของผลประโยชน์ที่จะได้รับผ่านการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ จะได้รับเงินปันผลและอัตราดอกเบี้ยผ่านการซื้อหุ้นสหกรณ์และอัตราดอกเบี้ยผ่านการฝากเงินประจำนั่นเอง และนอกจากนี้แล้วก็ยังสามารถกู้เงินหรือขอสินเชื่อได้หากมีความจำเป็นต้องใช้อย่างเร่งด่วนฉุกเฉิน การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์แบบมีรายได้ประจำจะเป็นการจัดตั้งตามหน่วยงานราชการมากกว่าการรวมกลุ่มกันที่ไม่ได้กำหนดอาชีพอย่างชัดเจนเหมือนสหกรณ์เครดิตยูเนียน

  ดังนั้นจึงจะเห็นได้ว่า หากเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสหกรณ์เครดิตยูเนียนและสหกรณ์ออมทรัพย์แล้ว ความแตกต่างของระหว่างสหกรณ์ทั้งสองประเภทกันจะมีความแตกต่างกันในลักษณะของกลุ่มอาชีพสมาชิกที่จัดตั้งและเงื่อนไขด้านรายได้เป็นหลัก

  รวมบริการที่โดดเด่นของสหกรณ์ออมทรัพย์

  แน่นอนว่าการเกิดขึ้นของสหกรณ์ออมทรัพย์วัตถุประสงค์หลักที่สำคัญก็คือให้ความสำคัญในด้านการออมและเป็นแหล่งที่พึ่งพาด้านการเงิน ดังนั้นบริการที่สำคัญหลักๆจากสหกรณ์ออมทรัพย์ก็คือ 2 บริการ ได้แก่

  บริการด้านเงินฝาก – คำว่า “ออมทรัพย์” เป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้งสหกรณ์ดังนั้น บริการด้านการฝากเงินกับสหกรณ์จึงเป็นการส่งเสริมให้รู้จักการประหยัดและอดออมนั่นเอง แต่ความพิเศษของการฝากเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์จะมีความพิเศษไปจากรูปแบบธนาคารในลักณะที่ว่า การฝากเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ค่อนข้างสูงหากเทียบกับการฝากเงินผ่านรูปแบบธนาคาร โดยดอกเบี้ยเงินฝากกับสหกรณ์ออมทรัพย์สำหรับสมาชิกประจำแบบฝากพิเศษอาจได้นับดอกเบี้ยสูงถึง 2.75-3.50% ต่อปี อีกทั้งยังเป็นการคิดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากแบบทบต้นทบดอก ที่เมื่อมีอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นในแต่ละเดือน ดอกเบี้ยดังกล่าวก็จะถูกนำมาเก็บเป็นเงินต้นฝากเพื่อสร้างอัตราดอกเบี้ยก้อนใหม่ขึ้นในทุก ๆ เดือน นี่จึงเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่ได้รับเมื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

  บริการด้านเงินกู้ บริการด้านเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นการให้บริการสินเชื่อแก่สมาชิกของสหกรณ์โดยตรง ซึ่งสามารถจำแนกออกได้ตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป แต่โดยมากแล้วสามารถจำแนกเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่

  1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เป็นบริการที่สามารถเริ่มขอกู้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ด้เมื่อมีเหตุจำเป็นต้องใช้เงินฉุกเฉินเร่งด่วน เป็นจำนวนเงินไม่สูงมากนัก เช่น อาจอยู่ในช่วง 5,000-200,000 บาท และต้องผ่อนชำระคืนโดยเร็วเช่นต้องผ่อนชำระคืนใน 1-6 เดือน
  2. เงินกู้สามัญเป็นการให้กู้เงินตามวัตถุประสงค์หรือความต้องการของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โดยการขอกู้จำเป็นจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการเพื่อพิจารณาผ่านแบบฟอร์มขอยื่นกู้ ทั้งนี้วงเงินที่ได้รับอาจสูงถึง 50 เท่าของรายได้ เงินกู้สามัญนี้เป็นการกู้เงินก้อนที่มีจำนวนเยอะกว่าการกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
  3. เงินกู้พิเศษเป็นเงินกู้สำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ได้ออกไว้เพื่อการกู้เงินตามวัตถุประสงค์พิเศษที่สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นผู้กำหนด เช่น การกู้เงินซื้อที่ดิน การกู้เงินซื้อบ้าน หรือการกู้เงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้ลูก เป็นต้น

  ทั้งนี้การจะสามารถกู้เงินหรือรับบริการด้านเงินกู้ได้นั้นจะต้องขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการเข้ามาเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์นั้น ๆ ด้วย 

  ทุกหน่วยงานราชการมีสหกรณ์ออมทรัพย์พร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่

  เรียกได้ว่าในปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์มีให้บริการแทบจะทุกหน่วยงานของข้าราชการเลยก็ว่าได้ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ครู, สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย, สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ และสหกรณ์ออมทรัพย์สำหรับในหน่วยงานราชการประเภทอื่น ซึ่งหากหากเปรียบเทียบบริการในสหกรณ์แต่ละแห่ง ยกตัวอย่างเช่น

  • สหกรณ์ออมทรัพย์ครู คือ สหกรณ์ที่เกิดจากการรวมกลุ่มสำหรับอาชีพราชการครู หรือครูลูกจ้าง เพื่อส่งเสริมให้รู้จักกับการออมเงินและช่วยเหลือเมื่อมีความเดือดร้อนด้านการเงินด้วยบริการเงินกู้ในแต่ละประเภทตามแต่ที่ธนาคารออมทรัพย์ครูในแต่ละพื้นที่จะกำหนด ซึ่งผู้ที่จะสามารถเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูได้ได้ก็จะต้องกลุ่มอาชีพครูในพื้นที่ของสหกรณ์นั้น ๆ จัดตั้งอยู่ 
  • สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย เป็นอีกหนึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีไว้สำหรับลูกจ้าง ผู้ที่งานหรือเคยทำงานในสังกัดของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกจะต้องอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดที่ตนทำงานอยู่ โดยการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ สมาชิกสมทบและสมาชิกปกติ ซึ่งหากได้รับการสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกของสหกรณ์แล้วก็จะสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการต่างๆได้ เป็นต้น

  นอกจากนี้ยังมีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข, สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ, สหกรณ์ออมทรัพย์ศาล และสหกรณ์ออมทรัพย์ในหน่วยงานอื่น สังกัดอื่น ที่ล้วนมีวัตถุประสงค์ที่มุ่งเน้นด้านการออม แก้ไขปัญหาด้านการเงิน ซึ่งอาจรวมถึงการเป็นแหล่งเงินทุนให้กับกลุ่มสมาชิกเพื่อให้สามารถใช้ในการดำรงชีพได้

  คุณสมบัติสำคัญของผู้ที่จะสามารถสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ได้มีอย่างไรบ้าง

  การสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์นั้นไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะสามารถสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ได้หากขาดคุณสมบัติที่สำคัญด้านใดด้านหนึ่งจากในคุณสมบัติเหล่านี้ไปได้แก่ 

  1. จะต้องเป็นผู้ที่มีความเห็นชอบถึงวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ทั้งหมด
  2. เป็นผู้ที่ได้บรรลุนิติภาวะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  3. ต้องเป็นผู้ที่ประกอบชีพเป็นข้าราชการหรือข้าราชการในหน่วยงานที่สหกรณ์มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งขึ้น ทั้งนี้อาจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ลูกจ้างประจำ หรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ข้อบังขับ 32(3)
  4. จะต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี
  5. ห้ามมิให้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์ของที่อื่น 

  ถึงแม้ว่าการกำหนดคุณสมบัติผู้สมัครสมาชิกสหกรออมทรัพย์อาจดูเหมือนไม่ได้มีเงื่อนไขในด้านอื่นก็ตาม แต่หากผู้สมัครไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน้าที่หรือหน่วยงานดังกล่าวอยู่แล้วนั้นก็ไม่อาจสามารถสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ได้

  อย่างไรก็ตามสำหรับการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์ในบางแห่งก็ยังมีการเปิดรับสมาชิกสมทบเพิ่มเติม เช่น หากเป็นบุตรโดยตรงของผู้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ก็อาจสามารถสมัครได้ด้วยเช่นกัน

  ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์จากโลกออนไลน์ที่ให้ความสำคัญ

  เนื่องจากว่าโลกออนไลน์นั้นก็ให้ความสำคัญต่อสหกรณ์ออมทรัพย์อยู่ไม่น้อย เราจึงได้รวบรวมเกี่ยวกับคำถามที่โลกออนไลน์ให้ความสำคัญ เพื่อนำมาอธิบายให้เข้าใจและเห็นถึงมุมมองมากยิ่งขึ้น โดยมีคำถามดังต่อไปนี้

  ฝากเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ดีไหม?

  สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาเงินฝากที่ได้ผลตอบแทนในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่สูงกว่าหรืออาจเทียบเท่ากับธนาคารบางแห่ง การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อฝากเงินและรับดอกเบี้ยเงินฝาก ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีไม่น้อย เพราะการฝากเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์นั้นสามารถสามารถรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากได้สูงถึง 3-4% ต่อปีเลยทีเดียว ซึ่งหากเทียบเท่ากับการฝากเงินกับธนาคารแล้ว การฝากเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์อาจมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าหรือเทียบเท่ากับการการฝากเงินในช่วงที่ธนาคารออกโปรโมชันเลยทีเดียว

  เงินปันผลสหกรณ์ออกเดือนไหน?

  สำหรับการตรวจสอบเงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์ว่าเงินปันผลสหกรณ์ออกเดือนไหนนั้น เราสามารถทำได้ผ่านการตรวจสอบในหน้าแอปพลิเคชันของสหกรณ์ที่เราได้เป็นสมาชิกอยู่ด้วย ซึ่งการรับเงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์ในแต่ละที่ก็จะได้รับเงินปันผลในวันที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับวาระประชุมสหกรณ์ของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง แต่โดยปกติแล้วเงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์จะออกเป็นจำนวน 2 รอบ/ปี ซึ่งโดยประมาณการแล้วจะอยู่ในช่วงเดือนมิถุนาน หรือช่วงปลายปี (เฉลี่ยแล้ว 6 เดือน/ครั้ง) 

  อัตราดอกเบี้ยเมื่อกู้เงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ของแต่ละที่เท่ากันหรือไม่?

  สหกรณ์ออมทรัพย์ในแต่ละจังหวัดก็จะมีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่แตกต่างกันออกไป กล่าวคือ หากทำการกู้เงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูของจังหวัดตรังก็จะเสียอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไม่เท่ากันกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูของจังหวัดอื่น ทั้งนี้การให้บริการเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ในแต่ละหน่วยงานและแต่ละจังหวัดก็จะมีอัตราดอกเบี้ยไม่เท่ากัน แต่โดยปกติแล้วเมื่อคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้โดยรวมจะมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ในช่วง 5-6.5% ต่อปี

  ฝากเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์มีความเสี่ยงหรือไม่?

  ต้องยอกเลยว่าสหกรณ์ออมทรัพย์นั้นจัดว่าเปรียบเสมือนว่าเป็นสถาบันการเงินรายย่อยเลยก็ว่าได้ ที่ให้ผลตอบแทนในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่สูงอยู่ไม่น้อยเลย แต่หากพิจารณาในเรื่องของความเสี่ยงที่อาจเป็นไปได้นั้นคงหนีไม่พ้นเรื่องความเสี่ยงที่ไม่สามารถถอนเงินได้นั่นเอง เนื่องจากการฝากเงินผ่านสหกรณ์ยังไม่รองรับข้อกฎหมายของ พ.ร.บ.สถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงทำให้หากเกิดปัญหาขึ้นผู้เสียหายก็จำเป็นต้องยื่นเรื่องผ่านการฟ้องรองหรือเรียกร้องเอาเอง

  ผลประโยชน์ที่จะได้รับหากร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

  เมื่อรู้จักกันไปบ้างแล้วสำหรับการให้บริการ คุณสมบัติ และข้อสงสัยในแต่ละด้านที่หลายท่านให้ความสนใจ เรายังได้รวบรวมถึงจุดเด่นของข้อดีในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มีดังนี้

  1. การเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มีข้อบังให้กำหนดฝากประจำหรือซื้อหุ้นสหกรณ์ในทุก ๆ รอบเดือนตามจำนวนเดือนที่สหกรณ์ออมทรัพย์แต่ละประเภทกำหนด ทำให้เป็นการส่งเสริมให้มีการออมเงินอย่างสม่ำเสมอ
  2. เมื่อเกิดความเดือดร้อนสามารถขอกู้เงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ได้เลยในทันที และยังได้รับอัตราดอกเบี้ยในการผ่อนชำระคือที่ถูกกว่าการกู้เงินนอกระบบ อีกทั้งยังได้รับวงเงินสูงถึงหลายแสนหรือหลักล้านบาท ดังนั้นการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านการเงิน
  3. เป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างและเป็นส่วนช่วยในการพัฒนากลุ่มหรือสังคมใกล้เคียงโดยรอบให้สามารถบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดจากการเงินได้
  4. ได้รับสวัสดิการต่าง ๆ เป็นพิเศษ ซึ่งมีเพียงสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์เท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงได้