ดอกเบี้ยบัตรเครดิตจัดการอย่างไรให้หมดไป การการคิดดอกเบี้ยบัตรเครดิตอยู่ในอัตราเท่าไร 2567/2024

ดอกเบี้ยบัตรเครดิตคืออะไร

บัตรเครดิตถือเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งในด้านการเงิน หลายคนเลือกทำบัตรเครดิตเพราะมีโปรโมชั่นต่าง ๆ มากมายให้เราได้เลือกแบบที่เหมะกับการใช้งานมากที่สุด แต่คำถามก็คือ เรารู้จักบัตรเครดิตดีพอหรือยัง? บางคนรู้จักแต่บัตรเครดิต แต่ไม่รู้วิธีคิดดอกเบี้ยบัตรเครดิต นี่อาจจะทำให้เราเป็นหนี้โดยไม่รู้แล้ว แล้วดอกเบี้ยบัตรเครดิตคืออะไรล่ะ 

ดอกเบี้ยบัตรเครดิตคือ ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้บัตรเครดิตชำระวงเงินคืนไม่เต็มจำนวน หรือจ่ายครบแต่จ่ายล้าช้า ไม่ตรงตามเวลาที่กำหนด 

 

ดอกเบี้ยบัตรเครดิตเกิดขึ้นได้อย่างไร 

หากใช้บัตรเครดิตเป็น และใช้บัตรเครดิตอย่างถูกต้อง ก็คงจะไม่มีปัญหา และไม่เกิดเป็นดอกเบี้ยบัตรเครดิตแน่นอน ซึ่งดอกเบี้ยบัตรเครดิตนั่นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราเลือกจ่ายแบบขั้นต่ำ จ่ายไม่ครบจำนวน และจ่ายเงินล้าช้า 

 

วิธีคิดดอกเบี้ยบัตรเครดิต

โดยปกติแล้วบัตรเครดิตจะมีอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตปัจจุบันอยู่ที่ 18% ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้บัตรนั่นเอง หากเราเลือกจ่ายแบบขั้นต่ำบ่อย ๆ หรือจ่ายล่าช้าก็จะเกิดดอกเบี้ยบัตรเครดิตนั่นเอง และดอกเบี้ยบัตรเครดิตจะมีวิธีคำนวณดอกเบี้ยบัตรเครดิต 2 ส่วนคือ “ยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมด” กับ “ยอดคงค้าง” เช่น หากเรารูดซื้อสินค้าเป็นเงินจำนวน 20,000 บาท ธนาคารได้สรุปยอดค่าใช้จ่ายในวันที่ 20 ของทุกเดือน และกำหนดวันชำระวันที่ 30 หากเรานำเงินไปจ่ายขั้นต่ำ ก็จะมีวิธีคำนวณดอกเบี้ยบัตรเครดิตดังนี้ (ใส่จำนวนเงิน อัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตที่เราถืออยู่เป็นเปอร์เซ็นต์)

ยอดทั้งหมด x ดอกเบี้ยบัตรเครดิตต่อปี% x 20 วัน / 365

ยอดคงค้าง x ดอกเบี้ยบัตรเครดิตต่อปี% x จำนวนวันที่ต้องจ่ายในรอบบิลถัดไป / 365

จะเห็นว่าหากเราเลือกจ่ายขั้นต่ำไปเรื่อย ๆ หรือจ่ายครบจำนวนแต่ไม่ตรงเวลา ดอกเบี้ยบัตรเครดิตก็จะเพิ่มขึ้น และเราจะต้องเสียดอกเบี้ยบัตรเครดิตไปเรื่อย ๆ เมื่อรู้อย่างนี้ สิ่งที่เราต้องทำก็คือหลีกเลี่ยงการเป็นหนี้บัตรเครดิตจะดีที่สุด 

 

ใช้บัตรเครดิตยังไงไม่ให้เกิดดอกเบี้ยบัตรเครดิต และไม่เป็นหนี้

การใช้บัตรเครดิตให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าที่สุด ก็คือการมีสติในการใช้ ก่อนจะรูดซื้อของให้คิดถึงอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิต และมั่นใจว่าเรามีเงินเท่ากับจำนวนที่เรารูดซื้อไป อย่าคิดว่าเมื่อถึงเวลาครบกำหนดชำระค่อยไปหา การทำแบบนี้เสี่ยงมาก เพราะเมื่อถึงเวลานั้นจริง ๆ เราอาจจะไม่มีเงินไปชำระก็ได้ หรือเราอาจจะเลือกจ่ายขั้นต่ำไปเรื่อย ๆ จนดอกเบี้ยบัตรเครดิตบานปลาย และรับมือไม่ไหว ดังนั้นไม่ว่าเราจะใช้บัตรเครดิตที่ดีที่สุด หรือใช้ในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตทุกธนาคารจะต่ำลง แต่สิ่งสำคัญก็คือวินัย และสติในการใช้เงินของเรา