ขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตทั้งแบบชั่วคราวและถาวรต้องใช้อะไรบ้างพร้อมเงื่อนไขการเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตล่าสุด

เคล็ดลับขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต อยากเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตต้องทำยังไง 

สำหรับคนที่ทำบัตรเครดิตมาได้สักระยะหนึ่ง หรือบางคนอาจจะทำบัตรเครดิตนานมากกว่า 5 ปีถึง 10 ปี แต่ก็ใช้วงเงินบัตรเครดิตเดิมตลอด ไม่เคยขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตเลย ทั้ง ๆ ที่รายได้เราอาจจะมากขึ้น มีกำลังใจการใช้จ่ายมากขึ้น หรือบางคนอาจจะอยากขอวงเงินบัตรเครดิตเพิ่มแต่ไม่รู้จะทำอย่างไร ในบทความนี้จึงอยากจะนำเคล็ดลับดี ๆ สำหรับคนที่อยากขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตว่าจะต้องทำยังไงบ้าง 

  • บัตรเครดิตที่ใช้อยู่ต้องมีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป 
  • มีเครดิตที่ดี หากต้องการเพิ่มขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต เราต้องจ่ายการใช้เงินบัตรเครดิตให้ตรงเวลา และเต็มวงเงิน ไม่ควรผิดนัดชำระบ่อย ๆ 
  • ทำการอัพเดตรายได้กับทางธนาคารเพื่อเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต โดยเฉพาะหากใครที่มีรายได้เพิ่มขึ้น มีกำลังใจการใช้จ่ายมากขึ้น ก็ขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตผ่านแน่นอน
  • ไม่ว่าจะทำอาชีพอิสระ พนักงานประจำ หรือธุรกิจส่วนตัว หากมีเงินฝาก หรือกองทุนมากขึ้น ก็สามารถขอวงเงินบัตรเครดิตเพิ่มได้

 

ขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตชั่วคราว เพิ่มวงเงินบัตรเครดิตถาวร ต่างกันอย่างไร

วิธีเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตมี 2 แบบ คือขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตชั่วคราว และเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตถาวร สำหรับการขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตชั่วคราวจะไม่มีเงื่อนไขในการเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตมากนัก สามารถทำได้โดยที่ไม่ต้องมีรายได้เพิ่มขึ้น เป็นการขอเพิ่มวงเงินระยะสั้น ๆ เพื่อใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน และจำเป็น เช่นค่ารักษาพยาบาล ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายฉุกเฉินต่าง ๆ ซึ่งจะเพิ่มวงเงินเพียง 1 – 3 รอบบิลเท่านั้น หลังจากนั้นก็จะกลับมาใช้วงเงินเดิมที่เราเคยใช้ ส่วนการเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตถาวรจะเป็นการเพิ่มวงเงินเพื่อใช้บัตรเครดิตในวงเงินใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากวงเงินเดิม วิธีเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตถาวรก็จะมีขั้นตอนมากกว่าการขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตชั่วคราว โดยจะต้องทำการอัพเดตรายได้ หรือทรัพย์สิน และต้องใช้บัตรอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป การเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตถาวรจะสามารถเลือกขอวงเงินตามที่เราต้องการได้ ธนาคารจะพิจารณาจากรายได้ของเรา 

 

รีวิวเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต pantip  ขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตของธนาคารไหนง่ายที่สุด  

เพิ่มวงเงินบัตรเครดิต pantip  กลายเป็นหัวข้อบัตรเครดิตที่ถูกพูดถึงมากที่สุด เพราะไม่ใช่แค่คนที่มีบัตรเครดิตแล้วเท่านั้นที่สนใจ แต่คนที่กำลังจะทำบัตรเครดิตใหม่ก็อยากจะรู้มากขึ้น เพื่อจะดูว่าธนาคารให้ขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตได้ง่าย ๆ จะได้เลือกทำบัตรเครดิตที่นั่น ซึ่งในเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต pantip ก็มีหลายความคิดเห็น และหลายคนก็ได้ลงความเห็นว่า หากเรามีการเดินบัญชีกับธนาคาร เมื่อทางธนาคารเห็นว่าเรามีรายได้มากขึ้น และมีกำลังพอที่จะชำระ ทางธนาคารก็จะทำการเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตให้ แบบที่เราไม่ต้องขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตเลย อาจจะมีการสอบถามว่าเราอยากขอวงเงินบัตรเครดิตเพิ่มไหม? ดังนั้นไม่ว่าจะทำบัตรเครดิตกับธนาคารไหน การขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตจะง่ายขึ้น หากเรามีเครดิตดี รายได้มีการอัพเดต และไม่เคยผิดนัดชำระ