หนังสือรับรองเงินเดือนใช้ทำอะไรได้บ้าง การขอหนังสือรับรองเงินเดือนให้น่าเชื่อถือทำอย่างไร 2024

หนังสือรับรองเงินเดือนคืออะไร มีประโยชน์อย่างไรบ้าง รายละเอียดแบบฟอร์มรับรองเงินเดือน 

หลายคนคงเคยได้ยินหนังสือรับรองเงินเดือน แล้วรูปแบบของแบบหนังสือรับรองเงินเดือนนี้คืออะไรกันแน่ มีประโยชน์อย่างไร ความผิดอาญาที่จะลงโทษหากมีการปลอมแปลงเอกสารแบบฟอร์มรับรองเงินเดือน มาดูกันเลย 

 

หนังสือรับรองเงินเดือน แบบฟอร์มรับรองเงินเดือนต้องมีรายละเอียดอะไร

หนังสือรับรองเงินเดือน คือเอกสารที่มีความสำคัญอย่างมากสำหรับบุคคลที่ทำงานเป็นพนังงานประจำ ลูกจ้างสามารถขอให้นายจ้างออกใบรับรองเงินเดือนให้ลูกจ้างได้ เพื่อเป็นการรับรองสิทธิ์โดยชอบธรรมของลูกจ้างเอง ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดในหนังสือรับรองเงินเดือนอย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น ตำแหน่งงาน ฐานเงินเดือน วันที่เริ่มงาน ผู้มีอำนาจลงนามรับรอง มีตราประทับของบริษัท ถ้ามี ซึ่งแบบฟอร์มรับรองเงินเดือน สามารถใช้การดาวน์โหลดหนังสือรับรองเงินเดือนจากอินเตอร์เน็ตเพื่อมากรอกรายละเอียดได้ เพราะหากเป็นองค์กรขนาดเล็กที่อาจจะไม่มีรูปแบบของตนเองในการพิมพ์หนังสือรับรองเงินเดือนอาจจะทำให้ใส่รายละเอียดได้ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ได้นั้นเอง 

 

ประโยชน์หนังสือรับรองเงินเดือน

  • สามารถใช้หนังสือรับรองเงินเดือน เพื่อสมัครสิทธิทางการเงินต่าง ๆ กับสถาบันการเงิน เช่น หนังสือรับรองเงินเดือนสมัครบัตรเครดิต
  • สามารถใช้รับรองว่ามีการทำงานอยู่จริง โดยจะมีรายละเอียดในส่วนของพิมพ์หนังสือรับรองเงินเดือนขึ้นมาว่า ตำแหน่งอะไร บริษัท ฐานเงินเดือน เป็นต้น 
  • ขอหนังสือรับรองเงินเดือนเพื่อใช้ในการกู้ซื้อสินทรัพย์ที่ต้องมีการผ่อนชำระ เช่น บ้าน รถยนต์ 

 

หนังสือรับรองเงินเดือนปลอมแปลงเอกสารมีความผิดทางอาญา

  รู้หรือไม่? การปลอมแปลงหนังสือรับรองเงินเดือนนั้นถือว่ามีความผิดอาญา ฐานการปลอมแปลงเอกสาร เพราะพิมพ์หนังสือรับรองเงินเดือน นายจ้างจะต้องมีการออกใบรับรองเงินเดือนให้ลูกจ้างเท่านั้น ลูกจ้างไม่สามารถสร้างหรือทำแบบหนังสือรับรองเงินเดือนขึ้นมาเองได้แต่อย่างใด ซึ่งไม่ว่าจะเป็นบริษัทเอกชนขนาดกลาง เล็ก ใหญ่ หรือหน่วยงานของรัฐ จะมีความผิดทั้งสิ้น ซึ่งหลายแหล่งเงินกู้ที่เป็นเงินนอกระบบหรือส่วนที่ไม่ถูกกฎหมายมักจะชี้นำหรือชี้ชวนให้พนักงานปลอมแปลงดาวน์โหลดหนังสือรับรองเงินเดือนขึ้นมาเองก็มีเช่นกัน แต่หากมีการตรวจสอบและพบเจอในภายหลังจะมีความผิดร้ายแรงอย่างมากทีเดียว ซึ่งเริ่มจากโทษในเรื่องของการปลอมแปลงเอกสาร (ม. 264) ระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากมีการใช้สำหรับส่วนงานราชการจะเพิ่มความผิดหนังสือรับรองเงินเดือน คือ (ม.265) ระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาท ถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือ (ม.266(1))นั้นต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่ สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท ขึ้นอยู่กับลักษณะของเอกสารแบบฟอร์มรับรองเงินเดือนที่ได้จัดสร้างรายละเอียดพิมพ์หนังสือรับรองเงินเดือนนั้นขึ้นมาด้วยเช่นกัน