สหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล

สหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล มีโครงสร้างการดำเนินงานยังไง ดอกเบี้ยเท่าไหร่บ้าง 2567 (2024)

เชื่ออว่าพนักงานเทศบาลหลาย ๆ คนมีความสงสัยอยากรู้เรื่องราวต่าง ๆ ที่ละเอียดของสหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล เพื่อทำความเข้าใจถึงข้อดี ข้อเสียที่มี ไม่ว่าจะโครงสร้างการดำเนินงานยังไง ดอกเบี้ยเท่าไหร่บ้าง การสมัครผ่านออนไลน์ทำได้ไหม ฯลฯ และเพื่อให้ได้ศึกษากันสมดั่งปรารถนา เราก็มีข้อมูลรวบรวมมาให้อีกเช่นเคย

สหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล มีโครงสร้างการดำเนินงานยังไง 2567 (2024)

อธิบายให้เข้าใจกันเลยแบบละเอียดเดกี่ยวกับโรงสร้างการำเนินงานต่าง ๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล โดยที่จะมีพันธกิจเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้ผู้สมัครได้มีคุรภาพชีวิตทีดีขึ้น เพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นเลิศนการบริหารจัดการ ให้สมาชิกได้รับบริการที่รวดเร็ว ด้วยการจัดการดูแลของเจ้าหน้าที่ที่ทำตามคิวเวร ผ่านกลยุทย์ที่เป็นตัวช่วยส่งเสริมความมั่นคงทางการเงิน ผ่านเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ทันสมัย และให้การบริหารงานที่โปรี่งใส ตรวจสอบได้ สมาชิกประทับใจที่จะใช้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาลต่อไป

สหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล ดอกเบี้ยเท่าไหร่บ้าง 2567 (2024)

ในส่วนของดอกเบี้ยสหกรณ์ออมทรัพย์จากสหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล แบ่งย่อยออกเป็นหลากหลาย แบ่งออกเป๋น

  1. ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์

– เงินฝากเกิน 30 ล้านบาทขึ้นไป ต่อปี 1.50%

– เงินฝาก 20 ล้าน แต่ไม่เกิน 30 ล้าน ต่อปี 2.00%

– เงินฝาก 10 ล้าน แต่ไม่เกิน20 ล้าน ต่อปี 2.50%

– เงินฝากไม่เกิน 10 ล้าน ต่อปี 3.00%

  1. ดอกเบี้ยเงินกู้สมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

– เงินกู้เพื่อการฉุกเฉิน 20 งวด, เงินกู้เหตุฉุกเฉิน ATM, เงินกู้บุคคลค้ำ, เงินกู้หุ้นค้ำ และเงินกู้โครงการอาวุธปืนสวัสดิการ กำหนดต่อปี 7.25 

– เงินกู้สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือด้านวิกฤตจาก Covid – 19 ต่อปี 6.00%

สหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกได้ไหม 2567 (2024)

อย่างไรก็ตามหลังจากที่ได้มีการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาลผ่านออนไลน์ หรือแหล่งให้บริการด้ว้ยตนเองไปแล้ว อยากตรวจสอบข้อมูลของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด สามารถทำได้ง่าย ๆ ผ่านออนไลน์ได้อีกเช่นกัน เพราะจะมีระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ให้อยู่แล้ว แต่ต้องกรอก User + Password สมาชิกก่อนเสมอ ซึ่งหากใครที่ยังไม่เป็นสมาชิก หรือยังไม่ผ่านอนุมัติก็จะไม่สามารถเข้าระบบได้ 

กรณีที่อยากรู้เกี่ยวกับหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ อยากบอกว่าทุกคนมี่สิทธิที่จะถือครองทุกคน แต่จะมากน้อยขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้นที่ซื้อ หรือฝากอยู่ด้วย สำหรับข้อดีสหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาลก็คงจะรู้แล้ว คือช่วยเหลือการเงินให้กับสมาชิกทุกคนได้ ดอกเบี้ยต่ำไม่เสียค่าใช้จ่ายเยอะ ส่วนข้อเสียก็คือถ้าไม่ได้เป็นพนักงานของเทศบาลก็จะไม่สามารถสมัครได้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ซึ่งเราก็หวังว่าจะช่วยให้ทุก ๆ คนที่เข้าข่ายการสมัครได้รับผลประโยชน์อย่างที่ตั้งใจไว้ ตั้งแต่เงินปันผล หุ้นสหกรณ์ ดอกเบี้ยเงินฝาก ฯลฯ


แนะนำแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย


แบล็คการ์ด

บัตรซิตี้แบงก์