ประกาศ สำหรับนักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ที่ยังไม่มีที่เรียนให้ ดำเนินการ ดังนี้
 1. ยื่นแบบขอจัดที่เรียน ได้ที่โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ 
 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 20 เมษายน 2560 
2. วันที่ 23 เมษายน 2560 ให้ดูประกาศผลการจัดที่เรียน ณ โรงเรียนที่ยื่น เรื่องไว้และไปรายงานตัว ณ โรงเรียนที่ได้รับจัดที่เรียน 

 ทั้งนี้ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ จะได้รับการจัดที่เรียนให้ตามความเหมาะสมแต่ไม่ผูกพันที่จะต้องจัดหาที่เรียนเฉพาะในโรงเรียนที่พึงประสงค์เท่านั้น

อ่านต่อ

พิมพ์ใบมอบตัวห้องเรียนปกติ

ท่านผู้ปกครองและนักเรียนสามารถพิพม์ใบมอบตัวห้องเรียนปกติ ได้โดยคลิกปุ่มทางด้านขวามือ

พิมพ์ใบมอบตัว

ข้อมูลการรับสมัครโรงเรียนแข่งขันสูง และโรงเรียนทั่วไป

ท่านสามารถดาวน์โหลดแผ่นประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับสมัครโรงเรียนแข่งขันสูง และโรงเรียนทั่วไป โดยคลิกปุ่มด้านขวามือ

ดาวน์โหลด

ตรวจสอบผลการสอบคัดเลือกห้องเรียน ปกติ ปีการศึกษา 2560

คลิกปุ่มด้านขวามือเพื่อทำการตรวจสอบผลการสอบ

คลิก

พิมพ์ใบมอบตัวห้องเรียนพิเศษ

ท่านผู้ปกครองและนักเรียนสามารถพิพม์ใบมอบตัวห้องเรียนปกติ ได้โดยคลิกปุ่มทางด้านขวามือ

พิมพ์ใบมอบตัว

ตรวจสอบผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560

คลิกปุ่มด้านขวามือเพื่อทำการตรวจสอบผลการสอบ

คลิก

ศูนย์ประสานงานรับนักเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ โทร. 02-939-8364, 02-939-8365 เวลา 8.30น. -16.30น.